The solubility of Np(IV) under alcaline and anoxic conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07