LJUNGSKILE: a program for assessing uncertainties in speciation calculations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Talanta

63 907-916

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08