Study of Nitrate Complex Formation with Pm, Eu, Am and Cm Using a Solvent Extraction Technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Radiochimica Acta

92 863-867

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08