TACK-UAP – A Code for Estimation of Uncertainties in Geochemical Modeling and Example Calculations.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08