Uncertainty analysis of correlated stability constants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08