Uncertainty analysis of correlated stability constants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Radiochemica Acta

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13