SENVAR: a Code for Handling Chemical Uncertainties in Solubility Calculations
Artikel i övrig tidskrift, 1995

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

SKI Report 95:18, ISSN 1104-1374, ISRN SKI-R--95/18--SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13