SENVAR: a Code for Handling Chemical Uncertainties in Solubility Calculations
Artikel i övriga tidskrifter, 1995

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi