Handling instructions and source codes for the SENVAR package,
Artikel i övrig tidskrift, 1995

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

KKR 95-08-22, Dept. of Nucl. Chem., Chalmers Univ. of Techn.

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13