96: Enthalpies of Reaction and Other Improvements
Artikel i övrig tidskrift, 1996

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

SKI Report 96:73, ISSN 1104-1374, ISRN SKI-R--96/73--SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13