PHREEQE calculations on pH values during a hypothetical reactor accident
Artikel i övrig tidskrift, 1997

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Forsmarks kraftgrupp AB, 74203 Östhammar,Sweden

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13