Evaluation of SR 97 Regarding Treatment of Uncertainties in Chemical Systems
Artikel i övrig tidskrift, 2000

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Opinions on SKBs Safety Assessments SR 97 and SFL 3-5: A Review by SKI Consultants, SKI Report 00:47, ISSN 1104-1374, ISRN SKI-R-00/47-SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13