Partitioning: New solvent extraction processes for minor actinides, First Progress Report 2001
Artikel i övrig tidskrift, 2001

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Contract PARTNEW (FIKT-CT2000-00087)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13