Partitioning: New solvent extraction processes for minor actinides, First Progress Report 2001
Artikel i övriga tidskrifter, 2001

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07