Partitioning and Transmutation Annual Report 2001
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi