Partitioning and Transmutation Annual Report 2001
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

SKB report R-02-15

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13