Geochemical Modelling as a Tool for Conservative Performance Assessment
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Radionuclide Transport Modelling: Current Status and Future Needs", SKI Report 02:30, ISSN 1104-1374, ISRN SKI-R-02/30-SE

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13