Uncertainties in Chemical Calculations
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Proceedings of the UMHIII conference, 15-21 Sept., Freiberg, Germany

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07