Partitioning: New solvent extraction processes for minor actinides
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07