Partitioning: New solvent extraction processes for minor actinides
Artikel i övrig tidskrift, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Fifth Half-Yearly Report 2003”, Contract PARTNEW (FIKT-CT2000-00087)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13