LJUNGSKILE 1.0: A computer program for investigation of uncertainties in chemical speciation
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07