LJUNGSKILE 1.0: A computer program for investigation of uncertainties in chemical speciation
Artikel i övrig tidskrift, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

SKI report 03:3, I SRN SKI-R-03/3-SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13