Separation of chemically similar elements such as trivalent actinides and lanthanides
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Proceedings of the International Workshop on P&T and ADS Development "InWor for P&T and ADS'2003", 6-9 Oct., Mol, Belgum

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07