Separation of Chemically Similar Elements Such as Trivalent Actinides and Lanthanides
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

9th conference on Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, Valecia, Romania,

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07