Partitioning and transmutation Current development – 2004. A report from the Swedish refernce group on P&T-research
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07