Partitioning and transmutation Current development – 2004. A report from the Swedish refernce group on P&T-research
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Svensk kärnbränslehantering AB, TR-04-15

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13