A retraceable method to assess uncertainties in solubility estimations exemplified by a few americium solids
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

J. Chem. Thermodynamics

35 55-66

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08