Coordinated action in reverse distribution systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

B. Flygansvaer

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

S. Haugland

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

Vol. Vol. 38 No. 1 pp. 5-20

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06