Dimensioneringsmetoder för fiberarmerad betong
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Anette M Jansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ingemar Lövgren

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

BYGG&TEKNIK

Vol. 99 7 17-20

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08