Dimensioneringsmetoder för fiberarmerad betong
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Anette M Jansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ingemar Lövgren

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

BYGG&TEKNIK

Vol. 99 17-20

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik