Kreativ förmåga krävs
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Kvalitetsmagasinet

1104-1579 (ISSN)

1 46-49

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08