The quality of assessment: who decides?
Rapport, 2002

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

L. Nordlund

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

C-SELT project 1 series - Chalmers tekniska högskola, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation : 1

Mer information

Skapat

2017-10-06