Sweden's Folk University
Artikel i övriga tidskrifter, 1998

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

Australian Journal of Adult and Community Education

Vol. 38

Ämneskategorier

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap