Sweden's Folk University
Artikel i övrig tidskrift, 1998

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

Australian Journal of Adult and Community Education

Vol. 38 2, July 1998

Ämneskategorier

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06