Whose web? Cultural factors in the delivery of online courses
Kapitel i bok, 1998

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

CTLDEC

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13