Some cultural considerations in teaching online courses
Bok, 1998

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

G. Shaw

Ämneskategorier

Pedagogik

Socialt arbete