Cooperation in preparing trainers in the broadcast industries in the Asia Pacific region
Bok, 1997

Författare

G. Shaw

Centrum för pedagogisk utveckling

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06