UKeU and Sweden's Net University: A comperative study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ramón Garrote Jurado

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Proceedings of iNEER conference, Melbourne, Australia, 3-6 December 2007

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13