A CDIO approach to training supervisors of research
Paper i proceeding, 2007

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

CDIO conference, Boston, 6-12, June 2007

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06