Problem solving in research supervision using critical incidents and role play
Paper i proceeding, 2007

Författare

Michael Christie

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Proceedings of the ALE conference. Lyons France , 6-10 June 2007

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07