Driving online education. The Swedish Net University
Paper i proceeding, 2006

Författare

Michael Christie

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

ASCILITE conference, Brisbane Australia, 6-10 December 2006

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07