The supervision of PhD students A comperative study
Paper i proceeding, 2006

Författare

Michael Christie

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

IPSI confrence proceedings, Amalfi, Italy 23-25 March 2006

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07