Assessing group-work projects in higher education: some pedagogical and ethical considerations
Paper i proceeding, 2005

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Fariba Ferdos

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

EARLI 11th Biennial European conference, Nicosia, Cyprus 22-27 August 2005

paper G 21-

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06