Personal and professional values. Their place and importance in transformative learning
Paper i proceeding, 2002

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Paper and workshop presented at the 4th World conference of the INternational COnsortium for Educational Development (ICED) Perth Australia, 3-6 July 2002

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07