Asking the right questions about assessment
Paper i proceeding, 2001

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

Martin Persson

Centrum för pedagogisk utveckling

EPE conference on tomorrow's education in electrical technologies, Liége Belgium, 14-16 March 2001

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07