Critical Incidents: Their use as a research tool in adult and vocational teacher education
Paper i proceeding, 1999

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

J. Wells

Centrum för pedagogisk utveckling

Teaching and Learning Conference, Darwin Australia 1999

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07