Critical Incidents: Their use as a research tool in adult and vocational teacher education
Paper i proceeding, 1999

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

J. Wells

Centrum för pedagogisk utveckling

Teaching and Learning Conference, Darwin Australia 1999

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap