Adult Education: a guestion of values
Paper i proceeding, 1997

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

A. Arnott

Centrum för pedagogisk utveckling

Proceedings of the 37th APACE National COnference, University of South Australia, Adelaide 24-26 September 1997

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Övrig annan samhällsvetenskap

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06