Black liquor falling film hydrodynamics – Part A: Nonevaporative conditions
Preprint, 2008

Författare

Miriam Johansson

Industriella energisystem och tekniker

Lennart Vamling

Industriella energisystem och tekniker

Ämneskategorier

Energiteknik

Övrig annan teknik

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06