Multicarrier Systems
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Multi-carrier systems

Författare

Hikmet Sari

SUPELEC Campus de Gif

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Luc Vandendorpe

Universite catholique de Louvain

Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking

1687-1472 (ISSN) 1687-1499 (eISSN)

Vol. 2008 Article ID 598270 1-3

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1155/2008/598270

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-08