Multicarrier Systems
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Multi-carrier systems

Författare

Hikmet Sari

SUPELEC Campus de Gif

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Luc Vandendorpe

Universite catholique de Louvain

Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking

1687-1472 (ISSN) 1687-1499 (eISSN)

Vol. 2008 Article ID 598270 1-3

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1155/2008/598270

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-08