Multicarrier Systems
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Multi-carrier systems

Författare

Hikmet Sari

SUPELEC Campus de Gif

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Luc Vandendorpe

Universite catholique de Louvain

Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking

1687-1472 (ISSN) 1687-1499 (eISSN)

Vol. 2008 Article ID 598270 1-3 598270

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1155/2008/598270

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05