Business Relationships and Resource Combining
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

IMP Journal, 2, 1, 31-45.

31-45

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06