Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats
Rapport, 2008

användarvänlighet

användbarhetstest

Författare

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report

Mer information

Skapat

2017-10-07