40 and 60 GHz frequency doublers in 90-nm CMOS
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Bahar M. Motlagh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig.

Vol. 1 179-182

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06