Growth of balls of holomorphic sections and energy at equilibrium
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Robert Berman

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Sebastien Boucksom

Inventiones Mathematicae

0020-9910 (ISSN) 1432-1297 (eISSN)

Vol. 181 2 337-394

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s00222-010-0248-9

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-23