Developing a Navigation Aid for the Frail and Visually Impaired
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

user requirement elicitation

elderly users

user-centered design

blind users

navigation aid

Författare

Pontus Wallgren

Institutionen för människa tekniksystem

MariAnne Karlsson

Institutionen för människa tekniksystem

B Gallagher

H Hunter

H Petrie

A-M O'Neill

Universal Access to the Information Society

Vol. 3 2 194-201

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07