A Micro-Architectural Power-Saving Technique for D-NUCA Caches
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Alessandro Bardine

PieroFrancesco Foglia

G Gabrielli

Antonio Prete

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06