Cooling Flow Optimization
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Lasse Malmkjaer Christoffersen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

The Vehicle Component

3-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik