Cooling Flow Optimization
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Lasse Malmkjaer Christoffersen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

The Vehicle Component

1-08 3-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07