Co-creation of value in public transportation
Licentiatavhandling, 2008

quality management systems

quality management

value creation

public transportation

Vasa C
Opponent: Markus Fellesson

Författare

Åsa Rönnbäck

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology: 2008:21

Vasa C

Opponent: Markus Fellesson

Mer information

Skapat

2017-10-06