Design Rationale for Efficient Product Platform Development: A systematic configurable component approach
Paper i proceeding, 2008

Product platform

Mass customization

System structure

Design rationale

Configuration

Författare

Stellan Gedell

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Lennart Holmberg

Proceedings of TMCE 2008 Symposium, April 21-25, 2008, Izmir, Turkey

537-550

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-90-5155-044-3

Mer information

Skapat

2017-10-06