The study of evolved stars with ALMA
Paper i proceeding, 2008

Författare

Hans Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Proceedings of "Science with the Atacama Large Millimeter Array", eds. R. Bachiller and J. Cernicharo, Madrid, 13-17 Nov. 2006, Springer

201-207
978-1-4020-6934-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

978-1-4020-6934-5

Mer information

Skapat

2017-10-08